AKTUALNOŚCI

On Tuesday, 20 September, the youth of the District School Complex No. 1 and in previous years took part in the campaign "Cleaning the World" Young people cleaned trash from the area of ​​the Siedlice estate, the area along the railroad tracks and allotment gardens. The participants showed great commitment by eliminating the wild landfills in the designated area, and their great interest in recycling and collection was documented by the photographs. This brand is ver ...

  8 décembre 2015 année dans le n ° 1 District Secondary School à Pless a accueilli célèbre voyageur Marek Tomalik. Globetrotter est venu à l'invitation du Cercle photographique agissant PZS n ° 1 au nom de la Focus District Après l'école de travail dans Pless et organise régulièrement des réunions intitulées «Closer to Nature" M. Marek Tomalik à p odróżnik ...

Dnia 23 listopada 2015 roku kolejny raz do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w ramach działalności Koła Fotograficznego i Przyrodniczego POPP zawitał pan Andrzej Pająk, tym razem w towarzystwie gadów pochodzących z całego świata. Organizuje on pokazy z udziałem żywych zwierząt i potrafi o nich opowiadać w niezwykle ciekawy sposób.  Jest wyjątkowym nauczycielem, który przyciąga uwagę uczniów niesamowitym darem przekazu. Ogromna wiedza pana Pająka to suma te ...

Każdego miesiąca (od 10 do 10) osobom z najwyższą frekwencją w klasie  przysługuje Karta Jokera, czyli "dzień bez pytania". Jest to akcja mająca na celu nagradzanie osób sumiennych, które nie wagarują i starają się zawsze uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Jak to działa? Bardzo prosto: po podliczeniu frekwencji za dany miesiąc wychowawca ogłasza osoby, którym przysługuje nagroda i wypisuje je w tyle dzinika wraz z datą od kiedy do kiedy mogą wykorzysta ...